Dlaczego warto znać Agile Project Management?

by Autor Gościnny
0 komentarz

AgilePM (Agile Project Management) to ceniona na całym świecie metodyka zarządzania projektami, w taki sposób, aby były precyzyjne i przejrzyste dla całej organizacji. Szkolenia z zarządzania projektami w duchu AgilePM to cenna wiedza dla wszystkich kierowników projektów, kadry zarządzającej i kierowników zespołów projektowych.

Dlaczego właśnie metodyka zarządzania projektami Agile?

AgilePM to metodyka zarządzania projektami ceniona i wykorzystywana w największych organizacjach na całym świecie. Właściwie wykorzystana, umożliwia szybką i bezpieczną realizację nawet niezwykle skomplikowanych i rozłożonych w czasie projektów, nadając im precyzję i przejrzystość. Uczy również pracy nad projektami w obliczu zmian, np. budżetowych czy personalnych. Szkolenie pozwala uczestnikom na aktywne wykorzystanie tej metodyki i dostosowanie jej do warunków panujących w każdej firmie – niezależnie od branży i wielkości.

Innymi słowy AgilePM jest przeznaczona dla organizacji, które pracują w warunkach, w których istnieje niepewność dotycząca technologii, budżetu lub wymagań klienta. Dzięki sprawnemu wykorzystaniu metodyki AgilePM jesteśmy w stanie natychmiastowo dostosować, uporządkować wszystkie informacje związane z projektem co prowadzi do sukcesywnie prowadzonych działań na każdym etapie prac zgodnie z oczekiwaniami klienta.

Praca z metodyka AgilePM jest przyjemna dla każdego z członków zespołu, który w połączeniu z szybkimi iteracjami oraz faktem, że na końcu każdej iteracji w projekcie konieczne jest przedstawienie produktu udoskonalonego o naniesione zmiany dodaną dla klienta powoduje, że każdy członek zespołu widzie efekty swojej pracy na każdym etapie prowadzenia projektu.

Dwa poziomy trudności

W ofercie Inprogress znajdują się dwie wersje tego szkolenia, odpowiednio dla osób początkujących, jak i bardziej zaawansowanych, a także połączenie obu w jednym pakiecie. Szkolenia dla zaawansowanych są połączone ze specjalną grą szkoleniową, która pomaga rozwijać uzyskane umiejętności.

Agile Project Management – dla kogo przeznaczone są szkolenia?

Szkolenia z zarządzania projektami w duchu AgilePM są wszystkie osoby, które w firmie mają kontakt z wyznaczaniem zadań, tworzeniem i koordynowaniem projektów. Dedykowanymi odbiorcami szkolenia są głównie kierownicy projektów, zespołów projektowych czy twórczych, kadra zarządzająca i pracownicy IT, ale i po prostu wszystkie osoby zainteresowane podniesieniem swoich kwalifikacji w zakresie zarządzania projektami.

Szkolenia Agile – tylko zakończone certyfikatem

Szkolenia Agile powinny być zakończone egzaminem i potwierdzone międzynarodowym certyfikatem, poświadczeniem zdobytych umiejętności. Szkolenia z AgilePM w Inprogress są potwierdzone certyfikatem – odpowiednio Certyfikat AgilePM® Practitioner lub Certyfikat AgilePM® Foundation. Oba są ważne bezterminowo.

You may also like