Deep Text – lektura dla pasjonatów big data

by Autor Gościnny
0 komentarz

Deep TextNiezależnie od tego czy chcesz okiełznać potop informacji z sieci społecznościowych, czy też uporządkować stosy informacji biznesowej w zorganizowane i przydatne narzędzie – autor książki „Deep Text” Tom Reamy pokaże Ci jak to zrobić najlepiej!

Deep text to sposób podejścia do eksploracji tekstu, która jest jednym z najważniejszych narzędzi analizy Big Data. „Eksploracja tekstu to proces maszynowej analizy nieustrukturyzowanego tekstu, wydobyciu z niego znaczeń i przeształceniu na informację ustrukturyzowaną, która może być potem analizowana bardziej tradycyjnymi metodami” (cytat za bigdataweb.pl).

W książce „Deep Text” autor przedstawia metodologie analizy i porządkowania dużych, niezorganizowanych i niekoniecznie relewantnych zbiorów tekstu. Autor pisze czym tak w zasadzie jest „deep text” przedstawiając wiele jego zalet i możliwości praktycznego zastosowania wszędzie tam, gdzie pojawiają się ogromne ilości danych. Doradza wybór najlepszych narzędzi i praktyk związanych z pracą z tekstem, omawia biznesowe podejście do proponowanej metody, uwzględniając zwrot kosztów inwestycji z nią związanych. Zamieszcza także swojego rodzaju know-how budowania zestawu narzędzi i umiejętności do efektywnego zarządzania tekstem w organizacjach.

„Deep Text” jest dla wszystkich, którzy chcą zyskać przewagę w pracy dzięki efektywniejszym metodom analizy tekstu. Polecamy jak zarówno programistom i specjalistom informacji, którzy tworzą, zarządzają lub korzystają z zasobów Big Data opartych na tekście, jak i menadżerom, którzy chcą zoptymalizować wyniki swojej pracy i stworzyć nowe miejsca przychodów.

„Analiza tekstu jest głównym narzędziem w walce z rozproszoną informacją inną niż ludzki mózg. Niestety jest niewiele programów, które pomagają zarządzać takim tekstem na każdej płaszczyźnie i nie skupiają się tylko na pozyskiwaniu materiału dla programistów. Z powodu złożoności tekstu, jego analiza nigdy nie będzie tak łatwa jak analiza baz danych czy kodu komputerowego. Jednak możemy podpowiedzieć, jak nauczyć pracowników efektywnej analizy tekstu i pomóc zrozumieć wartość dla biznesu, jaką ta metoda za sobą niesie” – Tom Reamy.

Tom Reamy jest założycielem Grupy KAPS, która zajmuje się architekturą informacji, analizą tekstu oraz taksonomią. Posiada 20-letnie doświadczenie w realizacji projektów informatycznych różnego rodzaju. Pisze artykuły i występuje z prelekcjami, które dotyczą zarządzania wiedza, taksonomii oraz analiza tekstów. Od 2013 roku pełni funkcję przewodniczącego rady programowej Text Analytics World.

Fragment książki można podejrzeć tutaj.

 

Współpraca: Krzysztof ProszekZapisz

Zapisz

You may also like