DanePubliczne.gov.pl jako źródło informacji

by Jagoda Rycharska
0 komentarz
dane publiczne

Innowacyjność i rozwój społeczeństwa informacyjnego –  w ramach tych dwóch zagadnień portal danepubliczne.gov.pl ma za zadanie gromadzić dane i wszelkie informacje publiczne. Portal działa jako jeden z kanałów dostępu i ponownego wykorzystywania informacji publicznej według Ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198, z późn. zm.).

 

Dla kogo dane publiczne

Dane publiczne są przeznaczone dla ogółu społeczeństwa. Organizatorzy portalu danepubliczne.gov.pl o zainteresowanych napisali następująco:

Chcemy, aby portal danepubliczne.gov.pl był pierwszym miejscem, do którego sięgają:

  • firmy budujące innowacyjne produkty i usługi;
  • obywatele obserwujący działania swojego państwa;
  • a także urzędnicy szukający potrzebnych im danych.

 

Dostawcy danych

Dostawcami danych do portalu danepubliczne.gov.p są m.in. organy administracji rządowej, fundusze celowe, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Narodowy Fundusz Zdrowia, państwowe instytuty badawcze czy państwowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych, (Dz. U. Nr 96, poz. 615, późn. zm.).

Dostawcy są podmiotami zobowiązanymi do przekazywania aktualnych, dostępnych i zawsze możliwych do pobrania danych do serwisu. Więcej można poczytać o nich w zakładce Dostawcy.

 

Zbiory danych

Zasoby portalu zostały podzielone na dziewięć działów zasobów informacyjnych. Każdy z nich zawiera zróżnicowane zasoby pogrupowane tematycznie (kategoriami: administracja publiczna, budżet i finanse publiczne, nauka i oświata, rolnictwo, biznes i gospodarka, społeczeństwo, sport i turystyka, praca i pomoc społeczna oraz środowisko).

Dane zawarte w działach zasobów informacyjnych wyznaczone zostały przez poniższe rozporządzania:

Zbiorami danych najczęściej są różnego typu rejestry, listy, wykazy oraz dane statystyczne.

 

Korzystanie z portalu

Zbiory danych znajdujące się na portalu są – zgodnie z w/w ustawą – udostępniane  bezpłatnie. Do korzystania z informacji zawartych w serwisie nie jest wymagana rejestracja. Zbiory przygotowane zostały z myślą o swobodnym ich przeszukiwaniu, by w dalszej kolejności użytkownicy mogli wykorzystać dane publiczne.

Zastosowane usprawnienia techniczne pozwalają na wyszukiwanie interesujących nas danych, poprzez wyszukiwarkę prostą, i/lub filtrację danych.

Selekcja danych możliwa jest poprzez zawężenia w następujących filtrach: dostawcy, słowa kluczowe, format danych, typ zasobu, częstotliwość aktualizacji, otwartość zasobu i warunki ponownego wykorzystania zasobu. Wart uwagi jest ostatni wskazany sposób filtracji danych, ponieważ użytkownicy serwisu powinni pamiętać o warunkach ponownego wykorzystania uzyskanych danych.

 

Możliwość logowania w portalu

Portal danepubliczne.gov.pl oferuje także dodatkowe funkcjonalności przy korzystaniu z zasobów zawartych w serwisie. Są nimi np. możliwość tworzenia własnych zestawień danych czy możliwość śledzenia ich aktualizacji. Aby uzyskać powyższe szersze funkcjonalności należy jednak założyć konto w serwisie.

Portal danepubliczne.gov.pl posiada także interfejs programistyczny API (http://docs.ckan.org/en/ckan-2.3/api/index.html), a o standardach technicznych (w szczególności o standardach metadanych) informacje można uzyskać dzięki rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie Centralnego Repozytorium Informacji Publicznej.

 

You may also like