Dane statystyczne o turystyce – przegląd wybranych źródeł

by Autor Gościnny
0 komentarz

Przygotowując raporty, analizy i biznes plany potrzebujemy rzetelnch informacji statystycznych. Prezentujemy krótki przegląd podstawowych źródeł gdzie znaleźć można informacje liczbowe o sektorze turystyki w Polsce.

dane statystyczne

Ośrodek Statystyki Sportu i Turystyki

Ośrodek powołany został przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Jego zadaniem jest prowadzenie ogólnokrajowych badań w dziedzinie statystyki sportu i turystyki. Znaleźć można dane o wypoczynku w gospodarstwach domowych, bazie noclegowej i jej wykorzystaniu oraz o ilości turystów zagranicznych (aktualizacja miesięczna od 2013 roku, dane od roku 2007).

Instytut Turystyki – Szkoła Główna Turystyki i Rekreacji

Na stronie SGTR można znaleźć raporty oraz zestawienia tabelaryczne będące wynikiem prowadzonych w Instytucie badań.  Wszystkie zamieszczone dane obejmują różne lata, w zależności od tego jakich informacji poszukujemy – na temat ruchu turystycznego za lata 2009-2012, wyjazdów Polaków za lata 2005-2010, zysków z przyjazdów obcokrajowców za lata 2008-2011 czy prognozy przyjazdów turystów zagranicznych do 2017 roku.

Turystyka – Rzeczpospolita

To serwis branży turystycznej prowadzony na bieżąco przez Rzeczpospolitą. Dane przekazywane są przez Polski Związek Organizatorów Turystyki, a wykresy pokazują stosunek danych z danego roku – wzrosty lub spadki w konkretnym obszarze, do roku poprzedniego. Znaleźć można informacje takie jak – obroty w biurach podróży, najpopularniejsze kierunki wyjazdów czy ceny wycieczek.

Bank Danych Lokalnych

Na stronie Banku Danych Lokalnych dotrzeć można do informacji na temat turystyki w Polsce uporządkowanych według rocznego okresu czasu i okresu kwartału lub miesiąca (razem jako dane krótkookresowe). Obejmują one informacje o obiektach noclegowych, ich wykorzystaniu i wyposażeniu oraz o placówkach gastronomicznych w obiektach noclegowych. Wyszukuje się według regionów, kolejno województw, podregionów, powiatów i  w końcu miast.

Zarabiaj na Turystyce

Statystyki wykazują roczne dane na temat turystyki w Polsce, krajowych i zagranicznych wyjazdach Polaków oraz przyjazdach turystów zagranicznych. Można znaleźć badania i analizy pod łączami kierującymi do stron Regionalnych Organizacji Turystycznych. Są to raporty o ruchu turystycznym regionu sporządzane przez dany ROT – na przykład z łódzkiego, małopolskiego, śląskiego czy pomorskiego.

Ministerstwo Sportu i Turystyki

Badania są prowadzone w zakresie charakterystyki przyjazdów do Polski, podróży Polaków. Podawane są informacje o wydatkach samorządu terytorialnego na turystykę.

 

Autor: Aleksandra Midura

You may also like