Cochrane – baza wiedzy medycznej

by Małgorzata Drobny
0 komentarz

Cochrane to ogólnoświatowa organizacja non-profit, której pracownicy zbierają i podsumowują wyniki badań naukowych z dziedziny medycyny. Organizacja swoją działalnością promuje korzystanie z badań naukowych w trakcie podejmowania decyzji dotyczących zdrowia. Dedykowana jest przede wszystkim pracownikom sektora medycznego oraz osobom głębiej zainteresowanym tematyką zdrowia. Opracowane przez siebie materiały są publikowane w bibliotece online Cochrane Library.

Autorami opracowań jest globalna sieć niezależnych badaczy, lekarzy specjalistów i opiekunów zdrowotnych. Nad funkcjonowaniem rozproszonych po świecie agend, czuwa Komitet Nadzoru Cocharane Library, wspierając redaktorów poszczególnych jednostek w podejmowaniu decyzji o zawartości udostępnianych materiałów.

Niezależność oraz wiarygodność organizacji zapewnia brak wpływów finansowych ze źródeł komercyjnych oraz firm farmaceutycznych, które w zamian za wsparcie mogłyby wpływać na wiarygodność opracowań. Środki na dalszy rozwój i funkcjonowanie zapewniają dofinansowania rządowe, wpływy międzynarodowych instytucji, uniwersytetów, fundacji i indywidulnych darowizn.

Zasoby biblioteki

Cochrane Library składa sie z sześciu przeszukiwalnych baz o tematyce medycznej oraz jednej, zawierającej informujace o samej organizacji. Wiodącym źródłem publikacji jest Cochrane Database of Systematic Reviews (CDSR), która obejmuje recenzje publikacji z zakresu opieki zdrowotnej złożonych z regularnych przeglądów wyników badań naukowych, polityki zdrowotnej, suplementów oraz artykułów redakcyjnych. Publikacje można przeglądać za pośrednictwem tematycznego katalogu Cochrane Review Group (CRG) lub używając wyszukiwarki. Kolejna baza to Cochrane Central Register of Controlled Trials (CENTRAL), która zawiera informacje bibliograficzne, czasami również abstrakty randomizowanych oraz pozornie randomizowanych badań klinicznych. Informacje pochodzą głównie z bazy MEDLINE oraz EMBASE. Pozostale bazy to:

– Cochrane Methodology Register (CMR) to bibliograficzna baza artykułów, książek, materiałów konferencyjnych obejmujących metody wykorzystywane w trakcie badań klinicznych.

– Database of Abstracts of Reviews of Effects (DARE) to jedyna w bibliotece baza abstraktów sprawdzonych pod kątem jakości przeglądów systematycznych. Każdy z abstraktów zawiera streszczenie oraz krytyczny komentarz dotyczący jakości pracy.

– Health Technology Assessment Database (HTA) to baza informująca o zakończonych i trwających jeszcze ocenach technologii medycznych z punktu widzenia nauk medycznych, społecznych, etycznych i ekonomicznych konsekwencji interwencji medycznych.

– NHS Economic Evaluation Database (EED) to baza zawierająca informacje o kosztach i efektach leczenia przydatne w trakcie podejmowania decyzji o niestandardowych  interwencjach medycznych.

About The Cochrane Collaboration to baza informacji o organizacji i podmiotach grupy Cochrane. Ma na celu ułatwienie kontaktu z poszczególnymi jednostkami.

Bibliotece towarzyszy również baza Cochrane Clinical Answers zawierająca skondensowane odpowiedzi na pytania wynikające z problemów związanych z leczeniem oraz listą źródeł do samodzielnego zgłębiania zagadnień.

You may also like