BIG – skrót, który warto znać i zapamiętać

by Autor Gościnny
0 komentarz

Biura Informacji Gospodarczej, potocznie nazywane BIGami, istnieją po to, aby ustalać i weryfikować wiarygodność finansową przedsiębiorców oraz konsumentów. Skutecznie mobilizują do spłaty zaległych płatności, wspierają proces minimalizowania ryzyka finansowego i odzyskiwania należności. Realizują to poprzez gromadzenie i dostarczanie wiarygodnych informacji gospodarczych – jednym z nich jest BIG InfoMonitor.

Z bazy, którą gromadzi i udostępnia m.in. BIG InfoMonitor mogą korzystać wszyscy – zarówno banki, firmy, instytucje oraz osoby indywidualne. Szczególnie ci ostatni, często nie mają wiedzy lub też nie zdają sobie sprawy jakie korzyści mogą z niej czerpać. W przypadku sprawdzania firm, wystarczy znajomość numeru NIP, aby dowiedzieć się, czy dane przedsiębiorstwo reguluje swoje zobowiązania w terminie. Taka informacja może być ważna, w momencie podejmowania decyzji o zakupie mieszkania, zmianie pracy, a także przy wyborze wycieczki w biurze podróży.

– Historia płatnicza oraz zdolność do wywiązywania się z bieżących zobowiązań ma duże znaczenie dla prawidłowego funkcjonowania w codziennym życiu. Naszą wypłacalność na co dzień oceniają i badają banki oraz przedsiębiorcy z większości branż występujących na rynku. Aby odpowiednio dbać o własną opinię na rynku, warto być świadomym, kto gromadzi i udostępnia dane o zadłużeniu konsumentów i przedsiębiorców, a także w jaki sposób my możemy to sprawdzić – podkreśla Sławomir Grzelczak, prezes Zarządu BIG InfoMonitor.

Aby dowiedzieć się czy dana firma lub osoba fizyczna nie boryka się z problemami finansowymi wystarczy pobrać w Biurze Informacji Gospodarczej Raport o Przedsiębiorcy lub Konsumencie. Zawierają one informacje, czy dany podmiot figuruje w Rejestrze Dłużników BIG, na jaką kwotę zalega oraz przez kogo został dopisany.

– Dotyczy to również kontroli własnych zobowiązań. Ustawa o BIG gwarantuje każdemu pobranie Raportu o Sobie bez potrzeby podpisywania umowy. Raz na pół roku możemy za darmo sprawdzić, czy figurujemy jako dłużnicy w Rejestrze Dłużników BIG. Ponadto, możliwe jest również pobranie Raportu z Rejestru Zapytań. Możemy się z niego dowiedzieć, kto w przeciągu 12 miesięcy pytał o nasze zadłużenie oraz jakie informacje uzyskał. Raport z Rejestru Zapytań można pobrać w ten sam sposób, co Raport o Sobie – dodaje Sławomir Grzelczak, prezes Zarządu BIG InfoMonitor.

Obecnie BIG InfoMonitor stanowi platformę wymiany informacji pomiędzy sektorem bankowym, a pozostałymi sektorami gospodarki. Firma dostarcza bankom informacje o wiarygodności finansowej konsumentów i firm ze wszystkich branż. Wspólnie z BIK posiada łączny dostęp do 6,1 mln informacji i danych gospodarczych. We własnej bazie ma już ponad 2,5 mln informacji o wiarygodności finansowej osób i firm, z czego znaczna cześć to unikalne dane, spoza sektora bankowego. W 2014 r. Spółka udostępniła swoim klientom ponad 15,3 mln raportów z informacjami o zobowiązaniach finansowych osób oraz firm i ta liczba z roku na rok rośnie.

Wszystko to powinno utwierdzić nas w przekonaniu, jak niezmiernie istotne jest sprawdzanie wiarygodności finansowej konsumentów i przedsiębiorców oraz dbanie o własną pozytywną historię płatniczą, może nam to zaoszczędzić w przyszłości wielu kłopotów – podsumowuje Sławomir Grzelczak, prezes Zarządu BIG InfoMonitor

BIG InfoMonitor prowadzi także działalność edukacyjną, w ramach której wydaje dwa kwartalne raporty dotyczące zadłużenia konsumentów oraz opinii przedsiębiorców: Raport InfoDług oraz Raport BIG.

Autor: Diana Borowiecka

Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor prowadzi Rejestr Dłużników BIG. Zgodnie z Ustawą o BIG przyjmuje, przechowuje i udostępnia informacje gospodarcze o przeterminowanym zadłużeniu osób i firm. BIG InfoMonitor umożliwia dostęp do baz: Biura Informacji Kredytowej i Związku Banków Polskich, dzięki czemu stanowi platformę wymiany informacji pomiędzy sektorem bankowym i pozostałymi sektorami gospodarki. W 2014 roku BIG InfoMonitor udostępnił swoim klientom ponad 15,3 mln raportów. Łącznie z bazami BIK posiada dostęp do 6 mln 100 tysięcy informacji i danych gospodarczych o dłużnikach. Wpisanie dłużnika do Rejestru Dłużników BIG to natychmiastowe powiadomienie sektora bankowego i telekomunikacyjnego o przeterminowanym zadłużeniu. BIG InfoMonitor jest twórcą Programu Firma Wiarygodna Finansowo, którego uczestnicy uzyskują Certyfikat Firmy Wiarygodnej Finansowo – nowoczesne narzędzie do potwierdzania braku zaległości płatniczych. Certyfikat pomaga uzyskać przewagę w działaniach handlowych, wyróżnia firmę wśród innych przedsiębiorców i podnosi jej prestiż.

You may also like