BazTOL – sieciowe zasoby z zakresu techniki i inżynierii

by Autor Gościnny
0 komentarz

BazTOL to dziedzinowy przewodnik po zasobach sieciowych z zakresu nauk technicznych, z nastawieniem na dyscypliny związane z obszarem zainteresowań akademickich. W bazie zgromadzone są opisy (wraz z aktualnymi adresami internetowymi) polskich portali dziedzinowych, baz danych, witryn instytucji i innych serwisów zamieszczonych w sieci.

BazTOL jest bezpłatnym serwisem internetowym o tzw. kontrolowanej jakości (ang. subject gateway). Oznacza to, że zasoby portalu są dobierane, oceniane i indeksowane przez bibliotekarzy – redaktorów współtworzących bazę. Źródła sieciowe wyselekcjonowane do portalu są fachowo oceniane i opisywane zgodnie z przyjętą listą kryteriów oceny jakości i zastosowanym standardem opisu dokumentów sieciowych. Zasady doboruoceny źródeł są jawnie określone. Przede wszystkim zwraca się uwagę na aktualizację witryny internetowej, autorstwo i wiarygodność informacji na niej zawartych. Zasoby BazTOL są stale kontrolowane, a ich opisy podlegają regularnej aktualizacji. Z uwagi na naturę Internetu przyrost rekordów w bazie jest znikomy, gdyż corocznie tyle samo opisów się dodaje co kasuje, ze względu na usuwanie zasobów z sieci.

BazTol

Wynik wyszukiwania w bazie BazTOL

Jaki jest cel tworzenia portalu? Dla kogo jest przeznaczony?

Serwis jest miejscem startowym, ułatwiającym szybki i łatwy dostęp do rozproszonych zasobów sieciowych o odpowiedniej jakości. Dedykowany jest: pracownikom naukowym i naukowo-dydaktycznym oraz dydaktycznym, nauczycielom, członkom zespołów badawczych, projektowych i wdrożeniowych, studentom i doktorantom, bibliotekarzom. Polecany dla wszystkich zainteresowanych szeroko pojętymi zagadnieniami techniki. Właścicielem i twórcą portalu jest Konsorcjum BazTech.

Jakiego rodzaju zasoby są rejestrowane w BazTOL?

W celu ujednolicenia zasad selekcji zasobów oraz ułatwienia szukania w bazie, określono typy rejestrowane źródeł internetowych. Należą do nich w pierwszym rzędzie portale dziedzinowe i zbiory linków, witryny instytucji i organizacji oraz serwisy wiadomości. Powszechnie indeksowanymi zasobami są też czasopisma branżowe i naukowe, bazy danych, materiały konferencyjne, wykłady, materiały szkoleniowe i kursy. Rzadziej wprowadza się opisy pełnych tekstów książek czy rozpraw naukowych, gdyż obecnie najczęściej są one zamieszczane w bibliotekach cyfrowych albo repozytoriach. Pomimo naukowego charakteru portalu dodaje się również interesujące blogi, fora dyskusyjne czy serwisy społecznościowe. Z innych typów zasobów, raczej sporadycznie indeksowanych, można wymienić: zbiory aktów prawnych, słowniki, encyklopedie, informatory, projekty badawcze, raporty, dokumenty graficzne.

Wyszukiwanie i przeglądanie zasobów

Dostęp do opisów zasobów portalu został zorganizowany poprzez wyszukiwanie (proste i zaawansowane) oraz przeglądanie według dziedzin i poddziedzin. Korzystanie z drugiej metody skutkuje wyświetleniem wszystkich rekordów z wybranej dziedziny/poddziedziny w kolejności alfabetycznej w postaci:

  • tytułu zasobu będącego jednocześnie odnośnikiem do zasobu,
  • początku opisu zasobu,
  • odnośnika do pełnego opisu rekordu zasobu.

BazTol2

W systemie funkcjonuje też formularz zgłoszenia przez czytelnika propozycji zasobu do bazy BazTOL. Formularz zawiera takie m.in. pola: adres URL, tytuł strony, dziedzina (wybór z listy), adres e-mail zgłaszającego i jest kierowany do redaktora (redaktorów) odpowiedzialnego za dziedzinę, którą wybrał zgłaszający.

Autor: Lidia Derfert-Wolf, Koordynator merytoryczny BazTOL

 

You may also like