Baza SUDOP jako cenne źródło informacji

by Barbara Wargocka
0 komentarz
ikona informacji

Jednym z elementów podczas działań w ramach OSINT jest weryfikacja podmiotów gospodarczych. Pośród wielu narzędzi, które wykorzystujemy w tym celu, znajduje się baza zawierająca informacje o udzielonym wsparciu finansowym. Czy znasz już SUDOP? Zachęcam do zapoznania się z wyszukiwarką pomocy publicznej.

Czym jest baza SUDOP? 

SUDOP, czyli System Udostępniania Danych o Pomocy Publicznej, jest platformą umożliwiającą wyszukiwanie informacji o wsparciu finansowym, jakie otrzymali beneficjenci ze środków publicznych. System jest prowadzony przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, jednak odpowiedzialność za dane umieszczone w bazie ponoszą bezpośrednio podmioty udzielające pomocy. Za pośrednictwem aplikacji SHRIMP (Systemu Harmonogramowania Rejestracji i Monitorowania Pomocy) generują one sprawozdania do systemu każdego dnia w godzinach nocnych, na bieżąco je aktualizując. Dane o otrzymanych funduszach, jak również wszelkie korekty czy poprawki, umieszczane są w bazie najpóźniej do 7 dni od otrzymania pomocy. 

Jak korzystać z bazy SUDOP?

Korzystanie z bazy SUDOP jest intuicyjne. Witryna daje nam trzy możliwości przeszukiwania danych: 

  • Wyszukiwanie środków pomocowych
  • Wyszukiwanie beneficjentów wybranych środków pomocowych
  • Wyszukiwanie pomocy otrzymanej przez beneficjenta

Jeśli interesuje nas ostatnia opcja, po wejściu na stronę należy wpisać w odpowiednim oknie NIP sprawdzanej firmy, po czym po kliknięciu “pobierz nazwę” system wyświetli nam nazwę podmiotu. Następnie mamy możliwość określenia ram czasowych, które nas interesują oraz zakresu pomocy, udzielonej beneficjentowi. Możemy więc zawęzić pobór danych do pomocy de minimis lub rekompensującej negatywne konsekwencje ekonomiczne związane z COVID­‑19, udzielana w ramach ograniczonych kwot. W kolejnym kroku wybieramy interesujący nas format zapisu wyników jako PDF (dla tego formatu możemy skorzystać z przydatnej funkcji zawijania długich wierszach w kolumnach) lub CSV. Dzięki zwróconym wynikom dowiemy się, jaka była podstawa prawna udzielonego wsparcia, data, nazwa i NIP podmiotu udzielającego pomocy, jak również jej wartość, formę oraz przeznaczenie. 

Dla kogo System Udostępniania Danych o Pomocy Publicznej jest potrzebny i dlaczego warto z niego korzystać?

W bazie znajdują się wszystkie podmioty, które otrzymały pomoc publiczną, dlatego stanowi ona nieocenione źródło informacji na wielu płaszczyznach. Przedsiębiorcy mogą w każdej chwili sprawdzić jaką pomoc w przeszłości otrzymali, co może służyć im podczas ubiegania się o kolejne wsparcie finansowe. Natomiast potencjalnym kontrahentom baza SUDOP wskaże, na jaki cel weryfikowana firma otrzymała środki finansowe: na inwestycje i rozwój? Na źródła energii odnawialnej? A może była to pomoc kryzysowa? Rodzaj przyznanej podmiotom gospodarczym dotacji znajdziemy w rubryce “przeznaczenie pomocy.”

Warto pamiętać, że dane zawarte w tym systemie mają charakter jedynie informacyjny. Oznacza to, że dane pozyskane z tego źródła nie są tożsame z zaświadczeniem o otrzymanej pomocy de minimis. 

Czego nie znajdziemy w bazie  SUDOP?

Korzystając z tej wyszukiwarki, należy mieć świadomość, że dane w niej zawarte sięgają 2016 roku, wtedy właśnie uruchomiono witrynę. Ponadto baza nie zawiera informacji o wsparciu udzielonym podmiotom z branży rybołóstwa oraz rolnictwa, jak również pomocy będącej rekompensatą za realizację usług świadczonych w interesie gospodarczym.

System Udostępniania Danych o Pomocy Publicznej spełnia dyrektywy Unii Europejskiej, mówiące o konieczności transparentności życia publicznego oraz jawności źródeł finansowania sfery publicznej. 

You may also like