„Barometr zawodów – Małopolska” – źródło informacji o rynku pracy

by Autor Gościnny
0 komentarz

W jakim zawodzie znajdę pracę w Małopolsce? W jakim powiacie szukać zatrudnienia? Jakich zawodów szukają pracodawcy? Serwis internetowy „Barometr zawodów – Małopolska”  odpowiada na te pytania.

Czym jest „Barometr zawodów”?

„Barometr zawodów” to krótkookresowa (jednoroczna) prognoza zapotrzebowania na zawody w województwie małopolskim. Portal pomaga zaplanować działania na rynku pracy.

Prognoza tworzona jest przez ekspertów w czasie tzw. paneli eksperckich, którzy klasyfikują zawody w ramach trzech grup:

  • zawody deficytowe, w ramach których nie powinno być trudności ze znalezieniem pracy w najbliższym czasie
  • zawody zrównoważone, czyli takie, których liczba ofert pracy będzie utrzymywała się na poziomie podobnym jak w roku ubiegłym
  • zawody nadwyżkowe, z którymi można mieć trudności na rynku pracy ze względu na nadmiar osób z tymi samymi kwalifikacjami.

Do kogo adresowany jest portal „Barometr zawodów” ?

  • osób aktywnych na rynku pracy, które  poszukują zatrudnienia lub chcą zmienić swoje kwalifikacje zawodowe
  • pracowników powiatowych urzędów pracy, którzy na  portalu dowiedzą się, na jakie kursy wysyłać osoby zarejestrowane w urzędach pracy
  • doradców zawodowych, przedstawicieli instytucji szkoleniowych itp.

Co znajdę w serwisie „Barometr zawodów – Małopolska”?

Serwis w prosty, przystępny sposób prezentuje prognozy zapotrzebowania na zawody. Prognozy te uwzględniają kwalifikacje wymagane na danym stanowisku pracy oraz rzeczywiste przygotowania pracowników do wykonywania zawodu. Portal zawiera wyniki badania „Barometr zawodów” przedstawione w postaci map i tabel. Możemy w nim sprawdzić:

  • jacy pracownicy poszukiwani są w danym roku w danym powiecie, np. myślenickim
  • gdzie najlepiej szukać pracy w zawodzie archiwista, cukiernik czy lekarz weterynarii
  • w jakim kierunku przekwalifikować się poprzez udział w szkoleniu lub kursie zawodowym

Serwis „Barometr zawodów – Małopolska” został stworzony przez Małopolskie Obserwatorium Rynku Pracy i Edukacji. Dostępny jest pod adresem „Barometr zawodów – Małopolska”.

źródło: http://wup-krakow.pl

You may also like