Bank Światowy opublikował raport Digital Dividends

by Justyna Trzeciakowska
0 komentarz

Internet i cyfryzacja jako fundament rozwoju gospodarki. Ukazał się właśnie raport Digital Dividends opublikowany przez Bank Światowy.

Z raportu wynika m. in., że w ciągu ostatnich 10 lat liczba użytkowników internetu wzrosła trzykrotnie: z ok. miliarda w 2005 do 3,2 miliardów w 2015 roku. Celem raportu jest zbadanie i ocena wpływu internetu, telefonii komórkowej i podobnych technologii na globalny rozwój ekonomiczny.

Czym są tytułowe dywidendy, które mają stanowić nasz podstawowy zysk z tej cyfrowej (r)ewolucji? To wzrost gospodarczy, rozwój rynku pracy oraz usług, z których jako społeczeństwo możemy korzystać. W raporcie szeroko dyskutowane są także warunki, jakie państwa powinny stworzyć, by rozwój cyfrowy mógł następować w możliwie najszybszym tempie.

Publikacja dostępna jest a stronie Banku Światowego w wersji elektronicznej, a pobrać ją można tutaj.

You may also like