Atlas Zasobów Otwartej Nauki 

by Marta Dzienkiewicz
0 komentarz

Atlas Zasobów Otwartej Nauki 2.0 (AZON) to platforma gdzie znajdują się cyfrowe zasoby, które mają duże znaczenie dla nauki i gospodarki. Z  materiałów można korzystać bezpłatnie i w niemal dowolny sposób. 

Atlas Zasobów Otwartej Nauki (AZON) to projekt pięciu uczelni w Polsce: Politechniki Wrocławskiej, Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu oraz Instytut Badań Systemowych PAN w Warszawie. Udostępniają one swoje zasoby, a zwłaszcza te, które mają duże znaczenie dla obszaru nauki i gospodarki. Wszystko po to, by zwiększ dostępność, popraw jakość i rozszerz możliwości ponownego wykorzystania zasobów nauki i informacji pochodzących z sektora publicznego. 

Zasoby dostępne są dla wszystkich, bez żadnych ograniczeń, opłat czy rejestracji. Dla naukowców, studentów, uczniów i przedsiębiorców. AZON przystosowany jest także do potrzeb osób niesłyszących, niewidzących i niedowidzących. 

„Zasoby na platformie AZON są udostępniane w duchu idei open data, czyli otwartych danych. Platforma ułatwia dostęp do zbiorów wiedzy specjalistycznej, w tym dotąd niepublikowanej, z różnych dziedzin naukowych. Zasoby mogą być wykorzystywane w dowolnych celach: naukowych, biznesowych czy prywatnych, ale wykorzystanie to musi być zgodne z warunkami otwartych licencji. W platformie znajdują się zarówno zasoby, których można użyć bez ograniczeń (domena publiczna), jak i takie, które wymagają spełnienia pewnych warunków (np. podania autora) lub nie mogą być modyfikowane. Udostępnione zasoby są kompletne, uporządkowane i odczytywalne. Można je przeszukiwać, przeglądać, pobierać, drukować, cytować i w większości dalej rozpowszechniać, wszystko z zachowaniem warunków licencji.” 

Jest tu ponad 40 tysięcy zasobów nauki: książki, czasopisma, artykuły naukowe, skrypty, szkice, zdjęcia, materiały konferencyjne, pliki audio i wideo, modele 3D i wiele innych materiałów naukowych. Do lipca 2022 r. udostępnionych zostanie kolejnych 22 550 dokumentów. 

Będą tu dane z zakresu Internet of Things (internet rzeczy), które Politechnika Wrocławska pozyskuje z wrocławskich mobilnych stacji monitorujących warunki otoczenia tj.: lokalizacja, temperatura, wilgotność, ciśnienie, zanieczyszczenie powietrza, natężenie sygnałów WiFi, GSM, 3G, 4G. Uniwersytet Przyrodniczy chce udostępnić dane źródłowe i dotąd niepublikowane bazy zdjęć echokardiograficznych i zapisów EKG, zdjęć mikroskopowych preparatów histopatologicznych czy histologicznych. Z kolei Uniwersytet Medyczny udostępni surowe dane badawcze obejmujące zdigitalizowane obrazy preparatów histologicznych komórek ludzkiego organizmu.  Instytut Badań Systemowych PAN wzbogaci zasoby o unikalne w skali regionu i kraju raporty badawcze i rozprawy doktorskie dotyczące wykorzystania nauk ścisłych w życiu codziennym i rzeczy, które nas otaczają. 

Zasoby są opisane słowami kluczowymi z własnego słownika platformy AZON oraz zaczerpniętymi ze stosowanych w świecie słowników i tezaurusów, takich jak MESH, GEMET, AgroVoc, CLARIN czy Geonames. Możemy przeglądać zasoby, eksplorować kolekcje czy indeksy. 

 

You may also like