Rekordowa liczba zgłoszeń niebezpiecznych treści w Internecie w 2013 – raport Dyzurnet.pl

autor gościnny

, News

6697 informacji o groźnych i nielegalnych treściach internetowych odnotowano w 2013 roku – wynika z najnowszego raportu Dyżurnet.pl, jedynego w Polsce punktu kontaktowego przyjmującego zgłoszenia o zagrożeniach w sieci. Równocześnie wzrosła skuteczność w zwalczaniu nielegalnych treści.

Działający od 2005 roku w instytucie badawczym NASK zespół Dyżurnet.pl notuje stały wzrost liczby analizowanych incydentów. Rok 2013 był rekordowy pod względem liczby zgłoszeń niebezpiecznych treści w Internecie. W porównaniu z poprzednim rokiem liczba zgłoszeń wzrosła o 25 procent.  .Jak wynika z raportu Dyżurnet.pl, w roku 2013 analizowano średnio 558 incydentów miesięcznie, czyli ponad sto więcej w porównaniu z rokiem 2012, kiedy to średnia wynosiła 446 incydentów miesięcznie. W marcu 2013 padł rekord – odnotowano 735 zgłoszeń. 

Najwięcej niebezpiecznych treści wskazywało na zagrożenie seksualnego wykorzystywania dzieci.

– Najpoważniejsze incydenty dotyczą materiałów przedstawiających seksualne wykorzystywanie dzieci. W roku 2013 aż 1235 zgłoszeń zaklasyfikowane zostało do kategorii „treści pornograficzne z udziałem osoby małoletniej”, co stanowi wzrost o blisko 30 procent w stosunku do roku poprzedniego – mówi Martyna Różycka z zespołu Dyżurnet.pl, który swoje najnowsze dane prezentuje podczas tegorocznego Dnia Bezpiecznego Internetu, obchodzonego 11 lutego w Polsce oraz wielu krajach europejskich.

Po analizach prawnych 48 zgłoszeń Dyżurnet.pl przekazał do policji. Wśród nich było 14 informacji na temat pedofilskiej aktywności użytkowników Internetu (komentarze, ogłoszenia, przesyłanie materiałów pornografii dziecięcej, próby uwodzenia małoletnich), 11 incydentów dotyczyło treści pornograficznych z udziałem małoletnich, zlokalizowanych na serwerach w Polsce oraz cztery w anonimowej sieci. Natomiast 8 zgłoszeń związanych było z treściami rasistowskimi, cztery prezentowały treści pornograficzne bez odpowiedniego ostrzeżenia, natomiast pozostałych siedem incydentów dotyczyło innych treści. Zdecydowana większość spraw (1376) była przekazywana przez ekspertów Dyżurnet.pl do podobnych zespołów działających w innych państwach, zrzeszonych w międzynarodowej organizacji INHOPE, w której Dyżurnet.pl aktywnie działa od kilku lat.

W 2013 Dyżurnet.pl odnotował nowe trendy związane z lokalizacją serwerów. Po raz pierwszy największa liczba incydentów umieszona była na serwerach zlokalizowanych w Rosji (449), co wiąże się z dużą ilością zgłoszeń dotyczących jednego z hostowanych tam serwisów społecznościach.  418 zgłoszeń dotyczyło serwerów amerykańskich, a zaledwie 14 incydentów było hostowanych w Polsce.

– Zjawisko wykorzystywania portali społecznościach do prezentowania nielegalnych treści wyraźnie pogłębiło się w minionym roku. Aż 30 procent ogólnej liczby materiałów przedstawiających seksualne wykorzystywanie dzieci zamieszczone było przez użytkowników jednego z bardziej popularnych serwisów społecznościowych w krajach rosyjskojęzycznych – mówi dr Agnieszka Wrońska z Akademii NASK, prowadzącej działania edukacyjne na rzecz bezpieczeństwa w sieci. – Sytuacja ta potwierdza kluczową dla bezpieczeństwa sieci rolę administratorów portali, którzy powinni nie tylko szybko reagować na nielegalne treści, ale i przeciwdziałać ich zamieszczaniu poprzez odpowiednie procedury i oprogramowanie– podkreśla.

Co istotne, dzięki zgłoszeniom użytkowników kierowanym do Dyżurnet.pl i współdziałaniu administratorów, w 2013 roku wzrosła również skuteczność w zwalczaniu nielegalnych treści. Według raportu aż 69 procent witryn było niedostępnych już po dwóch dniach od zgłoszenia, co oznacza wzrost skuteczności w zwalczaniu podejrzanych treści o 21 procent (w 2012 – 48 proc.). Po tygodniu niedostępnych było 92 procent tego typu materiałów, a w roku 2012 liczba ta wynosiła 79 procent.

Dodaj komentarz